Signalni sustavi

Razni vidovi signala, od dimnih signala do današnjih, cjelovitih suvremenih signalnih sustava, imali su i imaju ogroman značaj za razvoj čovječanstva.

Svi vidovi prometa (vodeni, kopneni, zračni) nezamislivi su bez signala i signalnih sustava.

Željeznički promet u odnosu na druge vidove prometa ima jedinstven vozni put (kolosijeka sa tračnicama), na tom putu osoblje koje upravlja željezničkim vozilima (strojovođa) nema nikakve mogućnosti promjene pravca kretanja vozila, a zbog velikih brzina, ogromnih masa i vozne podloge,  željeznička vozila imaju iznimno duge putove zaustavljanja.

U cilju prevladavanja naprijed navedenih specifičnosti željezničkog prometa,  povećanja brzina odvijanja željezničkog prometa,  povećanja propusne moći željeznički pruga, te povećanja stupnja sigurnosti odvijanja željezničkog prometa, razvijeni su signalno – sigurnosni uređaji.

Signalno - sigurnosni uređaji, svojim signalnim sredstvima, prenose signalne znake (naređenja-upozorenja – uvjete o nastavku vožnje) željezničkog osoblja koje upravlja-regulira promet, osoblju na željezničkim vozilima. To je signalna značajka ovih uređaja.

Signalno - sigurnosni uređaji kroz postupke projektiranja, proizvodnje, testiranja, ugradnje, eksploatacije i održavanja,  podliježu sigurnosnim analizama i strogo definiranim pravilima, da bi ispunili sigurnosnu značajku i omogućili sigurno i efikasno odvijanje željezničkog prometa.

Mladi entuzijasti Genela d.o.o, spremni na za nove izazove, uz potporu starijih kolega sa iskustvom u oblasti signalno sigurnosnih uređaja,  ovladali su pravilima signalno – sigurnosne struke,  stekli iskustva na ugradnji suvremenih  elektroničkih signalno - sigurnosnih uređaja, završnim funkcionalnim i sigurnosnim ispitivanjima, te izradi tehničke dokumentacije.

Genel d.o.o.  izvodi radove:

    Kolodvorski signalno-sigurnosni uređaji

 • Ugradnja napojne automatike signalno - sigurnosnih uređaja;
 • Ugradnja upravljačko kontrolne strukture (radni stolovi operatera prometa i službe održavanje, središnja sigurnosna logika, kontroleri  vanjskih elemenata, komunikacijska sučelja, kabelski razdjelnici);
 • Ugradnja signala sa indikatorima pravca, brzine ...;
 • Ugradnja skretničkih postavnih sprava, lokalnih postavljača, skretničke rasvjete;Ugradnja uređaja za kontrolu zauzetosti kolosijeka i skretnica (izolirana strujna kola, brojači osovina);Ugradnja kabela (kabelski razvodni ormari, polaganje kabela, ranžiranje);
 • Ugradnja auto stop uređajaUgradnja uređaja među-kolodvorske ovisnosti  i uređaja automatskog pružnog bloka
 • Ugradnja uređaja za osiguranje železničko- cestovnih prijelaza u istoj razini
 • Ugradnja uređaja za grijanje skretnice;
 • Ugradnja uređaja za kontrolu (odrona kamena, klizanje terena, video nadzora, alarmnih uređaja)
 • Ugradnja telekomunikacijskih uređaja
 • Ugradnja  uređaja daljinskog upravljanja i drugih uređaja automatizacije i zaštite
 • Ugradnja svih tipova kabela (optički i žičani)
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • Održavanje signalnih, telekomunikacijskih i drugih uređaja

Reference

HT ERONET
Fakultet zdravstevnih studija
Klinička bolnica Mostar