Reference

Klijent Kratki opis usluga rađenih za klijenta
Klinička bolnica Mostar Interfonski sustav za komunikaciju medicinskog osoblja
HT ERONET Strukturno kabliranje, aranžiranje i konektiranje server sale.
Fakultet zdravstevnih studija Strukturno kabliranje, aranžiranje i konektiranje računalnih i telefonskih instalacija
Klinička bolnica Mostar Sustav bolničke komunikacije - Ackermann Clino
Alfatherm d.o.o. Mostar Konektiranje telefonskih i računalnih instalacija, aranžiranje i konektiranje server sale, Isporuka i puštanje u rad aktivne opreme.
Klinička bolnica Mostar Strukturna kabliranja - Tyco Electronic / AMP Netconnect
MUP HNŽ/HNK Strukturno kabliranje, aranžiranje i konektiranje.

Reference

HT ERONET
Fakultet zdravstevnih studija
Klinička bolnica Mostar