Poštovani klijenti,

Ponovno je pokrenuta kampanja nadležnih inspekcijskih organa u BiH kojom se želi obavijestiti javnost da je korištenje nelicenciranog softvera zakonski kažnjivo. Usporedo sa kampanjom nadležni organi će intenzivirati svoj rad na terenu i provjere kod pravnih lica. Kampanja uključuje prekršajne odredbe i upravne mjere,poput privremenog i trajnog oduzimanja uređaja i...

Tring d.o.o. je vodeći proizvođač fiskalne opreme na teritoriju BiH.

Prethodnu godinu, Tring d.o.o. je iskoristio za razvoj novih proizvoda i povezivanje sa vodećim svjetskim ponuđačima softverske i POS opreme.

Aplikacija Tring.Fiscal.Server je instalirana na preko 8000 mjesta. Kao osnovu koristi .NET framework što je čini najzastupljenijom aplikacijom na ovoj platformi u BiH....

INFOS je ERP rješenje za upravljanje i kontrolu poslovanja malih i srednjih poduzeća. To je sustav koji povezuje poslovne funkcije proizvodnje, financija, nabave, prodaje, skladišta, servisa i ljudskih resursa u cjelinu u kojoj su sve operacije trenutačno vidljive, a izvještaji i analize ključnih podataka u poslovanju uvijek u potpunosti ažurni.

Sustav je u potpunosti prilagođen svim...

Federalna uprava za inspekcijske poslove provodi kampanju pojačanog inspekcijskog nadzora nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa.
U suradnji sa županijskim upravama za inspekcijske poslove i nadležnim županijskim organima u kojima su organizirane inspekcijske službe u FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove provodi kampanju pojačanog inspekcijskog nadzora na...

Reference

HT ERONET
Fakultet zdravstevnih studija
Klinička bolnica Mostar