Upravljanje infrastrukturom

Zadivljujuća kombinacija logike I inteligencije

AMPTRAC sustav upravljanja povezivanjem/povezivog upravljanja (Connectivity Management System) pretvara nove ili postojeće sustave kablova kao I uređaja povezanih sa istima u inteligentne mreže koje vam omogućuju da sa jedne centralizirane lokacije u stvarnom vremenu pratite I dokumentirate sve poteze, dopune I promjene na vašoj mreži.

Ovaj u potpunosti automatizirani sustav optimizira uporabu sredstava, vodi preciznu evidenciju I pomaže pri sprečavanju skupih kvarova.  AMPTRAC pruža sponu između upravljanja mrežom I upravljanja fizičkim slojem – predstavlja revoluciju u načinu na koji se upravlja I vodi evidencija o mrežama.

Ključni podaci

 • Nadgledanje u stvarnom vremenu (Real-Time Monitoring )- automatizira process otkrivanja, evidentiranja, nadgledanja I upravljanja fizičkim spojevima mreže I pripadajućih uređaja
 • Sustav integriranog upravljanja mrežom, povezivanja I ustroja/sadržaja/ponuda podataka (Integrated Management System of Network, Connectivity and Facility Data) – pruža informacije iz baze podataka u lako dostupnim pregledima povezanih zapisa, grafičkih prikaza etaža, grafički prikaz telekomunikacijskog ormara, I baza podataka međusobno uvezanih radi lakšeg upravljanja.
 • Samootkrivanje I prespajanje & automatska resinkronizacija (Self-Discover Patching & Automatic Re-synchronization) – otkriva sve AMPTRAC priključne spojeve (port connectivity)
 • Automatsko ažuriranje baze podataka  – izvješćuje o autoriziranim I neautoriziranim promjenama u stvarnom vremenu.
 • Automatizirani proces radnog slijeda (Automated Work Order Process) – pruža uvelike automatizirani sustav podjele radnog slijeda između Help Desk-a, Mrežnih/Telekom rukovoditelja I tehničara. To je najjednostavniji I najinteligentniji dostupni sustav. Svaki korisnik radi sa jednostavnog korisničkog sučelja, karakterističnog za njegov zadatak.
 • Automatsko usmjeravanje planiranja radnog slijeda (AutoRouting Work Order Planning) – sustav automatski producira predloženu povezivost, te radni slijed korak po korak I raspored koji korisnik može prihvatiti ili izmijeniti.
 • Sigurnosna značajka sa upozorenjima (Security Features with Alerts)  -  razlikuje neautorizirane I autorizirane izmjene I pristupe mreži te odabranim pojedincima šalje tekstualne poruke putem elektronske pošte.
 • Detaljna izvješća – pruža više od 60 prethodno utvrđenih izvješća o uporabi kablova, prekidača I sredstava.
 • Podržano kabliranje mreža (Cabling Networks Supported) – AMPTRAC je dostupan za  bakrene kableske sustave I sustave sa optičkim vlaknima. 

Pogodnosti

 • Povećana produktivnost/Smanjeni operativni troškovi
  • Smanjenje vremena potrebnog za rješavanje problema
  • Automatizirani procesi održavanja mreže
  • Korisna izvješća o upravljanju
 • Povećana razina usluge
  • Smanjenje neplaniranog vremena zastoja/ispada
  • Smanjenje vremena potrebnog za odgovor
  • Sprečavanje kvarova
 • Povećana sigurnost
  • Poboljšana kontrola upravljanja mrežom
  • Praćenje povezivanja/priključivanja u stvarnom vremenu
  • Identifikacija neautoriziranih izmjena
  • Održavanje revizorske evidencije
  • Upućivanje alarma ili upozorenja nakon promjena u povezivanju/priključivanju
  • Pruža podršku u usklađivanju sa državnim propisima
 • Poboljšana uporaba sredstava
  • Poboljšana mrežna uporaba
  • Poboljšan povrat ulaganja
 • Povećana pouzdanost
  • Potpuno integrirani kontaktni senzori u prespojnim pločama /pločama za privremeno spajanje (patch panels)
  • Najnovija verzija raščlanjivača uz uporabu najnovije tehnologije

Reference

HT ERONET
Fakultet zdravstevnih studija
Klinička bolnica Mostar