O fiskalizaciji

Što je potrebno znati o fiskalizaciji?

Pod pojmom fiskalizacije  se podrazumijeva cjelokupni postupak uvođenja i rada fiskalnih sustava. Zakon o fiskalnim sustavima FBiH definira ovaj proces kao postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja ostvarenog prometa, odnosno fiskalnog sustava u funkciju kontrole prometa suglasno ovom zakonu.

Prednosti i nedostaci  koje donosi fiskalizacija

Kao osnovna prednost provođenja fiskalizacije, najčešće se navodi povećanje fiskalne discipline kroz povećanje stope naplate poreza. Naravno, tu je i objektivniji uvid koji će imati Uprava za indirektno oporezivanje u fiskalne obveze i mnogo jednostavnija kontrola poreznih obveznika.

Još jedna od prednosti  je i unaprijeđenje bezgotovinskog plaćanja i usklađivanje sa normama Europske unije. Jednom rječju, najznačajnija prednost fiskalizacije jeste usmjeravanje poslovanja u legalne tokove, čime  se pomaže legalan rad poduzeća, odnosno uklanja se nelegalna konkurencija.
Najveći nedostatak fiskalizacije su visoki troškovi nabave opreme, odnosno fiskalnih uređaja, kao i instaliranja sustava i administracije.

Tko je sve obvezan vršiti evidenciju prometa putem fiskalnih uređaja?

Obvezu evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja i to neovisno o načinu plaćanja (gotovina, ček, kartica, virman i slično) ima svaka osoba koja je upisana u odgovarajući registar za promet dobara, odnosno za pružanje usluga klijentima.

Prema Zakonu o fiskalnim sustavima u FBiH od obveze uvođenja fiskalnih uređaja u FBiH su izuzeti:

 • samostalni poljoprivredni proizvođači prilikom prodaje vlastitih poljopivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu,
 • vlasnici samostalnih zanatskih radnji umjetničkog i starog zanatstva i domaće radinosti prilikom prodaje proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima,
 • banke, prilikom obavljanja financijskih transakcija preko bankovnih računa,
 • energetska, komunalna, telekomunikacijska i druga javna poduzeća, koja naknadu za prodanu robu, odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, grijanje, voda, telefon i dr),
 • poštanske aktivnosti i prijevoz i isporuka poštanskih pošiljki,
 • obvezno socijalno osiguranje,
 • djelatnost vjerskih organizacija,
 • umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost,
 • rad umjetničkih ustanova,
 • djelatnost knjižnica,
 • djelatnost arhiva,
 • djelatnost muzeja,
 • prodaja putem automata,
 • djelatnost čistača cipela, nosača i osoba koje naplaćuju parkiranje automobila,
 • djelatnost obrazovanja.

Što je fiskalni sustav?

Fiskalni sustav se sastoji od sljedećih dijelova:

a) fiskalnog uređaja,
b) terminala,
c) softverske aplikacije ili
d) drugih tehnoloških, tehničkih i softverskih dijelova (dodataka)
sukladno napretku informacijske tehnologije.

Različite kombinacije softverskih rješenja i uređaja, omogućuju izdavanje različitih fiskalnih dokumenata:

 • fiskalni račun
 • reklamirani račun
 • presjek stanja
 • dnevni izvještaj
 • periodični izvještaj.

Bitna karakteristika fiskalnih sustava je da oni omogućuju komunikaciju sa serverom Porezne uprave, što je omogućeno tzv. GPRS uređajem za prijenos podataka od korisnika do Porezne uprave. Na ovaj način Porezna uprava dobiva podatke o broju izdatih fiskalnih računa, što je osnova za kontinuiranu kontrolu izdavanja fiskalnih računa i evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Fiskalni sustav može biti realiziran kao:

 • fiskalna kasa i terminal,
 • fiskalni pisač, terminal i softverska aplikacija,
 • fiskalna kasa - pisač, terminal i softverska aplikacija,
 • i na drugi način propisan Pravilnikom.

Što je fiskalni uređaj?

Fiskalni uređaj je fiskalna kasa/pisač ili drugi uređaj za registriranje prometa dobara i usluga unesenih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način priopćuju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga (klijentu) uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci ili drugom mediju fiskalne kase ili drugom fiskalnom uređaju, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji
fiskalne kase/pisača ili drugog fiskalnog uređaja kao i formiranje ispisanih fiskalnih dokumenata.

Što je baza podataka?

Baza podataka je baza o dobrima i uslugama koja sadrži jednoznačno i nedvosmisleno identificiran naziv dobara ili usluga, naziv jedinice mjere, cijenu jedinice mjere i oznaku propisane porezne stope.

Što je GPRS terminal?

GPRS terminal je uređaj za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja koji osigurava dvosmjernu komunikaciju sa fiskalnim uređajem i bežičnu dvosmjernu komunikaciju sa serverom Porezne uprave, čime omogućava zadavanje komandi od servera PU, očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja i prijenos tih podataka do servera PU.

Kada se šalju izveštaji Poreznoj upravi?

Izvještaji se šalju samo onda kada to zahtijeva Porezna uprava, a obveznik dobiva zahtjev od Porezne uprave putem signalnih lampica koje se nalaze na GPRS terminalu.

Što je softverska aplikacija?

Softverska aplikacija je program koji poduzetnici koriste prilikom prodaje roba i usluga putem računala. Izvršava se na nadređenom računalu i omogućuje dvosmjernu komunikaciju nadređenog računala s fiskalnim uređajem preko porta fiskalnog uređaja i naročito zadavanje komandi fiskalnom uređaju od nadređenog računala.

Tko je ovlašteni proizvođač?

Ovlašteni proizvođač je pravno lice koje je registrovano pri Ministarstvu financija Federacije BiH kao proizvođač fiskalnih sustava.

Tko je ovlašteni distributer?

Ovlašteni distributer je pravno lice koje je ovlašteni proizvođač ovlastio za zaključivanje ugovora sa obveznikom o kupovini fiskalnih proizvoda, kao i preduzimanje drugih radnji propisanih zakonom.

Tko je ovlašteni servis?

Ovlašteni servis je domaće pravno lice koje je ovlašteni proizvođač ovlastio za zaključivanje ugovora sa obveznikom o servisiranju fiskalnih proizvoda i pružanju tehničke podrške obvezniku za korištenje fiskalnih proizvoda, kao i preduzimanje drugih radnji propisanih zakonom.

Da li moram sklopiti ugovor o servisiranju sa ovlaštenim servisom?
Da, na temelju Zakona o fiskalnim sustavima i pratećih pravilnika. Samo oni servisi s kojima ste potpisali ugovor mogu servisirati uređaje koje ste kupili. Također, najmanje jednom godišnje kod istih servisa morate vršiti tehnički pregled uređaja.

U kojem roku trebam javiti servisu da je uređaj u kvaru?
Najkasnije u roku od 24 sata.

U kojem roku je servis dužan popraviti uređaj?
Servis je dužan popraviti uređaj u roku od 48 sati nakon prijave kvara.

Kako do svog fiskalnog uređaja?

Za kupnju fiskalnog uređaja potrebno Vam je slijedeće:

 • Rješenje o registraciji poduzeća
 • Rješenje o PIB-u (porezni identifikacijski broj)
 • Rješenje o PDV-u (porez na dodatnu vrijednost)
 • Prijava objekta iz tržišne inspekcije
 • Popunjen, potpisan i ovjeren ZIF obrazac

Proces fiskalizacije možete u suradnji sa nama završiti u 6 jednostavnih koraka:

 1. Odabir fiskalnog uređaja i dodatne opreme – naše osoblje će Vam pomoći pri odabiru fiskalnog uređaja koji zadovoljava Vaše potrebe.
 2. Nakon odabira odgovarajućeg fiskalnog uređaja popunjava se Kupoprodajni ugovor.
 3. Prilikom kupovine fiskalnog uređaja dužni ste po Zakonu potpisati Ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci sa ovlaštenim servisom. – Tvrtka Genel d.o.o. je ovlašteni servis.
 4. Putem ovlaštenog servisa (Genel d.o.o.) predaje se Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju (ZIF) i to za svaki pojedinačni fiskalni uređaj (za svako prodajno mjesto).
 5. Putem ovlaštenog servisa (Genel d.o.o.) se podnosi zahtjev te potpisuje ugovor o korištenju GPRS usluga sa nekim od telekomunikacijskih operatera.

Nakon što Vaš ovlašteni servis u suradnji sa PU inspektorom završi inicijalnu fiskalizaciju vrijeme je za unos baze vaših proizvoda/usluga. Budući da je ovo zahtjevan proces koji oduzima dosta vremena tvrtka Genel d.o.o vam nudi unos tih podataka po vrlo povoljnoj cijeni.

Više informacija možete pronaći na internet stranici Porezne uprave FBiH: http://www.pufbih.ba .

''Toplo preporučujemo svim obveznicima da pročitaju Pravilnik o postupcima i redosljedu radnji u procesu fiskalizacije kako bi se pobliže upoznali kako sa svojim tako i sa obvezama ovlaštenih servisa, proizvođača i distributera.''

Reference

HT ERONET
Fakultet zdravstevnih studija
Klinička bolnica Mostar