Legalizacija software-a zaštita intelektualne svojine

Poštovani klijenti,

Ponovno je pokrenuta kampanja nadležnih inspekcijskih organa u BiH kojom se želi obavijestiti javnost da je korištenje nelicenciranog softvera zakonski kažnjivo. Usporedo sa kampanjom nadležni organi će intenzivirati svoj rad na terenu i provjere kod pravnih lica. Kampanja uključuje prekršajne odredbe i upravne mjere,poput privremenog i trajnog oduzimanja uređaja i predmeta na kojima se čini prekršaj pa sve do mjera novčanih kazni koje se za pravne subjekte kreću u srazmjeru od 1000 pa sve do 200 000 KM. Temeljni zakon za spomenutu oblast u BiH je Zakon o autorskim i srodnim pravima koji pruža zaštitu računarskim programima koji predstavljaju vlasništvo određene individue koja je autor iste. Već od danas skrećemo vašu pažnju na 50 billboarda širom BiH sa ovim obavijestima. Na web portalima: www.avaz.bawww.klix.ba, www.nezavisne.com, također će se oglašavati istovjetne poruke od inspektorata kao i u izdanju printanih medija od 24.4.2013. (Avaz,Oslobođenje, Dnevni list, Nezavisne novine). Već u mjesecu svibnju se očekuje pojačan inspekcijski nadzor. 

Kao i do sada svim svojim klijentima nudimo mogućnost licenciranja na najbolji i najadekvatniji način da bi se izbjegli rizici kojima se izlažu.
Obratite nam se za svu potrebnu pomoć i informacije.

Reference

HT ERONET
Fakultet zdravstevnih studija
Klinička bolnica Mostar