POS Plus

POS Plus je program namijenjen za vođenje maloprodaje.

Računi se u maloprodaji moraju  izdavati velikom brzinom, a POS Plus je projektiran da služi za tu namjenu.

Posebno je dizajniran da bude  maksimalno  jednostavnostavan.

Skoro svaka funkcija u programu se može obaviti pomoću prečaca na tastaturi što uveliko skraćuje potrošnju dragocijenog vremena.

POS omogućava kreiranje osnovnih šifrarnika artikala, načina plaćanja, evidenciju o kupcima, te unos i štampanje A4 ulaza robe i izdavanje klasičnih POS računa te A4 računa. Od izvještavanja su dostupne rekapitulacije po artiklima, danima, računima,stanje lagera u bilo kom periodu te kartica artikla i dnevne nivelacije  rabata.

Program posjeduje osobine poput: osnovnih postavki, automatskog otvaranja nove godine, arhiviranja podataka te sveobuhvatne pomoći.

Dokumenti:

 • Početno stanje
 • Ulazne kalkulacije
 • Nivelacije cijena
 • Fakture
 • Izvozne fakture
 • Blagajnički računi
 • Povrat robe od kupaca

Izvještaji:

 • lager lista (za pregled/brzu pretragu i za štampu)
 • kartica artikala (Nije ograničeno na 1 godinu)
 • dekalaracije/cijene artikala (Po početnom stanju, po kalkulaciji, po nivelaciji i sa lager liste)
 • izvještaj prometa po artiklima
 • izvještaj prometa po operaterima
 • izvještaj prometa po komitentima
 • izvještaj prometa po grupama
 • presjek stanja (fiskalni izvještaji)
 • dnevni izvještaj (fiskalni izvještaji)
 • periodični izvještaj (fiskalni izvještaji)
 • operateri (Upravljanje operatorima aplikacije)

Prodaja (Point of sale) – dio namijennjena brzom izdavanja računa

 • Jednostavan rad sa barkodom
 • Jednostavan rad sa fiskalnim uređajem
 • Jednostavan rad sa više operatera

Podešavanja

 • Jednostavne i fleksibilne postavke softvera

Rad sa bazom

 • Mogućnost backup-a
 • Mogućnost vraćanja baze

Arhiviranje podataka

 •  Svi podaci se na kraju godine arhiviraju ali ostaju unutar jedne baze. Na svim izvještajima su arhivirani podaci naravno dostupni.

  automatski update/nadogradnja

Mogućnost rada na® infos.express® bazi

 • Ukoliko korisnik posjeduje infos® ili infos.express® a potrebna mu je POS aplikacije za maloprodaju Tring.fiscal.pos Plus može mrežnim putem raditi na Infos® ili Infos.Express® Engine-u.

Mogućnost sinkornizacije sa Infos® i Infos.express® BAZOM

Uvoz podataka

 • Uvoz artikala
 • Uvoz komitenata
 • Uvoz početnog stanja

Prednosti ovog programa su: 

 • Jednostavnost upotrebe (sučelje je uniformno tj. sve funkcije su uvijek na istom mjestu što uveliko korisniku olakšava  rad)
 • Veoma brz pristup informacijama (pretraga postoji na svakom obrascu  te olakšava pretragu podataka)
 • Mogućnost  rada sa bar kod čitačima
 •  „Top artikli“ (lista najkorištanijih artikala)
 •  Opširna i sveobuhvatna pomoć
 • Mogućnost ispisa na fiskalne i A4 printere
 • Moderna tehnologija izrade i privlačan dizajn
 • Podržanost: Win9x/Me/2000/XP/Vista/Windows 7
Cijena: 

20 KM + PDV

PODRŠKA ZA SVE IZDVOJENE PJ

 • POS.PLUS - Softwer
 • Veza sa računovodstvenim/knjigovodstvenim servisom
 • Brza podrška ( remote, telefon ) – Maximalni odziv 8 radnih sati u okviru radnog vremena
 • Intsalira se na jedan računar

Reference

HT ERONET
Fakultet zdravstevnih studija
Klinička bolnica Mostar