Alfatherm d.o.o. Mostar

Za klijenta ALFATHERM d.o.o. Mostar u AMP Netconnect asortiman-u radili smo konektiranje telefonskih i računalnih instalacija,  aranžiranje i konektiranje server sale, te u Cisco asortimanu isporuku i puštanje u rad aktivne opreme.
 

Reference

HT ERONET
Fakultet zdravstevnih studija
Klinička bolnica Mostar