Fakultet zdravstevnih studija

Fakultet zdravstevnih studija

Strukturno kabliranje, aranžiranje i konektiranje računalnih i telefonskih instalacija.
Isporuka i puštanje u rad aktivne opreme za računalnu mreži Cisco i LevelOne. 

Reference

HT ERONET
Fakultet zdravstevnih studija
Klinička bolnica Mostar